Archive for april, 2011

En föreläsning om sociala medier för chefer, säljare och konsulter i Aten, Grekland. Tog också upp hanteringen av krisen som nyligen uppstod me- llan en kund, länsförsäkringar. Analys och hantering… Under en längre tid innan föreläsningen, hade notified haft en övervakning på just Länsförsäkringar vilket gjorde att vi kunde följa allt som hade hänt runt […]