Skarpt projekt i klass…


Har undervisat i vår klass : Avancerad Flashprogrammerare i 5
veckor och introducerade studenterna i Flash CS4.

Har lagt in ett skarpt projekt till första gruppen av studenter, som gör
projekt utanför skoltid. Spelet är en del i ett integrationsprojekt och
ska vara ett hjälpmedel för nyanlända invandrare. De ska på ett roligt
sätt få chansen att lära sig mer om Helsingborg.

Jag drog in projektet, satte upp mötet och deltog första gången, men
släpper det nu helt till kunden och studenterna när alla vet förutsätt-
ningarna.

Tillsammans delar de tre studeranden som gör detta uppdraget på
80.000 kronor då spelet är klart som utbetalas av Helsingborgs
kommun.

Framtidens webb : Ett seminarium


Ett seminarium i Malmö som kommer att rocka din båt.

Jag kommer att föreläsa om Sociala Medier, visa vad
det är, var du ska vara och såklart presentera lyckade
strategier för att göra kampanjer på nätet, på slutet av
dagen kommer jag också att ta upp kommande trender
inom webb och design.

Allt jag går igenom ska vara lätt att förstå och gå att an-
vända direkt efter du kommer ut från seminariet.

Några av punkterna jag tänkte ge dig svar på :
– Vad är sociala medier ?
– Hur kommer du närmare dina kunder i sociala nätverk?
– Hur etablerar du ditt företag i sociala medier?
– Hur gör du en lyckad webbkampanj (utan stora kostnader)?
– Hur gör man så att företaget marknadsför sig själv?

Alla exempel är från skarpa projekt och jag har också med
mig skrämsel propaganda till dig som tycker att du inte borde
finnas på nätet…

Seminariet innehåller så mycket mer, läs mer på hemsidan :
Come online : http://comeonline.se/ Hoppas vi ses där !!!