Social Media Guide Online


Om du missade Artiklarna och Guiden i Cap&Design nr 6-2009 i hur man eta-
blerar sig i sociala medier som jag gjorde med min vän Michael, har den nu
lagts online av Cap&Design på deras site. Du hittar hela guiden här :

capdesign.idg.se/2.990/1.286670/sa-marknadsfor-du-dig-socialt

Fler Bildspel som hjälper dig på traven :